danas je 22.6.2024

Input:

Odluka o prestanku ugovora o radu - starosna mirovina

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

1.14.3 Odluka o prestanku ugovora o radu – starosna mirovina

Verlag Dashöfer


Naziv poslodavca

Adresa, OIB

Na temelju čl. .... Pravilnika o radu/ Kolektivnog ugovora i čl. 112. st. 1. t. 4. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, donosi se

ODLUKA

o prestanku ugovora o radu zbog odlaska u starosnu mirovinu

1.