danas je 22.6.2024

Input:

Odluka o prestanku ugovora o radu na temelju nadležnog suda

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

1.14.4 Odluka o prestanku ugovora o radu na temelju nadležnog suda

Verlag Dashöfer

Naziv poslodavca

Adresa, OIB

Mjesto, datum

Na temelju čl. .... Pravilnika o radu/ Kolektivnog ugovora i čl. 112. st. 1. t. 8. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17) , dostavlja se

OBAVIJEST