danas je 22.6.2024

Input:

Odluka o prestanku ugovora o radu - invalidska mirovina

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

1.14.2 Odluka o prestanku ugovora o radu – invalidska mirovina

Verlag Dashöfer


Nazivposlodavca

Adresa, OIB

Na temeljuodredabačl. 112.,st. 1. t. 6. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17) iZakona o mirovinskomosiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18, 115/18) donosi se

O D L U K A

O PRESTANKU UGOVORA O RADU