Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Odgovornost lokalnih službenika za povredu službene dužnosti

15.10.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

Lokalni službenici tijekom obavljanja redovnih radnih zadataka na radnom mjesta za nepridržavanje propisanih pravila snose odgovornost, odnosno izriču im se odgovarajuće sankcije.

Naime, lokalni službenici (u nastavku teksta: službenik) odgovaraju za počinjenu povredu službene dužnosti.

Pri tome, kaznena odgovornost ne isključuje odgovornost za povredu službene dužnosti ako kazneno djelo koje je predmet kaznenoga postupka ujedno predstavlja i povredu službene dužnosti. Dok, oslobođenje od kaznene odgovornosti ne pretpostavlja oslobađanje od odgovornosti za povredu službene dužnosti, ako kazneno djelo ujedno predstavlja i povredu službene dužnosti.

Povrede službene dužnosti mogu biti lake i teške. Navesti ćemo nekoliko primjera za svaku vrstu povrede.

Pod lakim povredama službene dužnosti smatra se npr: neopravdan izostanak s posla jedan dan, neobavješćivanje nadređenog službenika o spriječenosti dolaska na rad u roku 24 sata bez opravdanog razloga, napuštanje radnih prostorija tijekom radnog vremena bez odobrenja ili opravdanog razloga…

Teškim povredama smatra se npr: davanje netočnih podataka kojima se utječe na donošenje odluka ili nastup štetnih posljedica, neizvršavanje, nesavjesno, nepravodobno ili nemarno izvršavanje službeničkih obveza, odbijanje izvršenja zadaće ako za

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: