danas je 22.6.2024

Input:

Obvezno zdravstveno osiguranje - Članak 6.

1.1.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

2.3 Obvezno zdravstveno osiguranje - Članak 6.

dipl. iur. Morana Krušarovski


  • Prava i obveze koje pripadaju osiguranim osobama iz članka 4. stavka 2. ovoga Zakona i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona ne mogu se prenositi na druge osobe niti se mogu nasljeđivati.

  • Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, nasljeđivati se mogu prava na novčana primanja koja su dospjela za isplatu,