danas je 13.6.2024

Input:

Obveznici Zakona o sprječavanju sukoba interesa

2.5.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Poštovani prema novom Zakonu o sprječavanju sukoba interesa od 12/2021 proširen je krug obveznika na koje se primjenjuju odredbe toga Zakona. U navedeno sada spadaju i članovi uprave (direktori) u trgovačkim društvima koja su u vlasništvu jedinice lokalne samouprave. Mi smo komunalno društvo koje je u vlasništvu jedinice lokalne samouprave i za obračun plaće za direktore dane su smjernice da obveznici iz članka 7. točka d) Zakon o sukobu interesa koji temeljem ugovora o radu obnašaju javnu dužnost ne smiju, pored plaće koju primaju za