danas je 22.6.2024

Input:

Obveze jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kod prirodnih nepogoda

3.7.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda propisane su određene obveze za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave o kojima će biti više riječi u nastavku teksta.

Što je prirodna nepogoda?

Prirodnom nepogodom smatraju se iznenadne okolnosti uzrokovane nepovoljnim vremenskim prilikama, seizmičkim uzrocima i drugim prirodnim uzrocima koje prekidaju normalno odvijanje života, uzrokuju žrtve, štetu na imovini i/ili njezin gubitak, te štetu na javnoj infrastrukturi i/ili u okolišu. Na primjer: potres, olujni i orkanski vjetar, požar, poplava, suša, tuča, kiša koja se smrzava u dodiru s podlogom, mraz, izvanredno velika visina snijega, snježni nanos i lavina, nagomilavanje leda na vodotocima, klizanje, tečenje, odronjavanje i prevrtanje zemljišta, te druge pojave takva opsega koje, ovisno o mjesnim prilikama, uzrokuju bitne poremećaje u životu ljudi na određenom području.

Povjerenstva

Poslove u vezi s procjenom štete i dodjele sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda obavljaju:

  • Državno povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
  • Gradsko povjerenstvo Grada Zagreba za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
  • županijska povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
  • gradska i općinska povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

Plan djelovanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u području prirodnih nepogoda

Predstavničko tijelo jedinice lokalne i