danas je 21.9.2023

Input:

Obveza vođenja registra ugovora i okvirnih sporazuma u 2023. godini

13.4.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Zakonom o javnoj nabavi propisana je obveza ažurnog vođenja registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.

Temeljna svrha Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma je podizanje razine transparentnosti u sustavu javne nabave, te sprječavanje korupcije koja zahvaća sve segmente gospodarstva, pa tako i sustav javne nabave. Naime, podaci iz tog Registra omogućuju zainteresiranim stranama na primjer gospodarskim subjektima, nadležnom Ministarstvu za politiku javne nabave, Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Državnom uredu za reviziju, Državnom odvjetništvu, stručnoj javnosti…, uvid u podatke o sklopljenim ugovorima i okvirnim sporazumima u postupcima javne nabave i u postupcima jednostavne nabave.

Svi naručitelji, odnosno javni i sektorski obvezni su ažurno voditi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za poslovnu, odnosno proračunsku 2023. godinu.

Sadržaj Registra ugovora za 2023. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma sadrži sljedeće podatke:

 1. evidencijski broj nabave
 2. predmet nabave
 3. brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)
 4. broj objave iz EOJN RH, ako postoji
 5. vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)
 6. naziv i OIB ugovaratelja
 7. naziv i OIB podugovaratelja, ako postoje
 8. datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
 9. oznaka/broj ugovora
 10. rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
 11. iznos bez PDV-a na koji je ugovor