danas je 1.10.2023

Input:

Obračun kamata na račune za komunalne usluge

4.1.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

20.01.2016. kupac je platio račun za 09/2015 (datum računa 30.09.2015., dospijeće 15.10.2016.).

Zbog kašnjenja u plaćanju obračunata mu je kamata. Mi smo komunalna djelatnost i kupcima šaljemo račune svaka tri mjeseca. Obračunata kamata mu je poslana sa računima za IV-VI, odnosno prikazana je na računu za 03/2016. Datum računa (i kamatnog obračuna) je 31.03.2016.

Tijekom 2016. i 2017. smo mu slali opomene i on je tek u 03/2018 platio tu kamatu i sada se poziva na zastaru. Da li je ova kamata u zastari?

Kada kamata