danas je 22.6.2024

Input:

Objava financijskih planova za 2023.-2025.

2.5.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Novim Zakonom o proračunu od 1. siječnja 2022. godine propisana je obveza objave proračunskih dokumenata i informacija o trošenju sredstava proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. S obzirom da se odredba Zakona o proračunu (članak 144.) primjenjuje u proračunskim procesima koji su povezani s izradom i donošenjem proračuna i financijskih planova za razdoblje od 2023.-2025. i na dalje, proračunski i izvanproračunski korisnici po prvi puta imaju zakonsku obvezu objaviti svoje financijske planove za razdoblje 2023.-2025.

Shodno tome, u nastavku teksta biti će više riječi o obvezi objave financijskih planova za 2023.-2025. godinu.

Financijski plan proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023.-2025. sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine, te sadrži opći i posebni dio i obrazloženje općeg i posebnog dijela financijskog plana.

Opći dio financijskog plana proračunskog korisnika državnog proračuna sadrži: sažetak Računa prihoda i rashoda i sažetak Računa financiranja, te Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Posebni dio financijskog plana proračunskog korisnika državnog proračuna sastoji se od: plana rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje