danas je 22.7.2024

Input:

Novi Prijedlog Zakona o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u javnom sektoru

2.9.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Registar zaposlenih u javnom sektoru (u nastavku teksta: Registar) je skup podataka o zaposlenima u javnom sektoru koji se vodi radi uspostave kvalitetnog i učinkovitog sustava upravljanja ljudskim potencijalima te centraliziranog obračuna plaća (u nastavku teksta: COP).

Intencija zakonodavca za novim zakonskim promjenama u tom području proizlazi radi nekoliko razloga, a od kojih možemo izdvojiti; jasnije definiranje pojma javnih službi, propisivanje nadležnosti za davanje određenih podataka iz Registra i COP-a, proširivanje obuhvata obveznika korištenja Registra i COP-a, konkretnije definiranje prava i obveza korisnika Registra i COP-a. Stoga je u tu svrhu izrađen Prijedlog Zakona o registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u javnom sektoru. Shodno tome, u nastavku teksta, biti će više riječi o najznačajnijim promjenama koje proizlaze iz novog Prijedloga Zakona.

Kao što smo spomenuli preciznije će se definirati pojam javnih službi te će se pod javnim službama podrazumijevati:

  • pravne osobe koje su kao proračunski korisnici državnog proračuna navedeni u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna (Registar vodi Ministarstvo financija i ažurira ga svake godine),
  • pravne osobe koje su kao izvanproračunski korisnici državnog proračuna navedeni u Registru proračunskih i