danas je 22.7.2024

Input:

Novi Pravilnik o polaganju državnog ispita

12.6.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

 (sadržaj i način polaganja ispita, razine ispita, predmeti i područja ispitivanja, Ispitni katalog, Ispitni koordinatori i postupak polaganja ispita  - 2. dio)

 

Uvodne odredbe
U prvom dijelu članka „Novi pravilnik o polaganju državnog ispita“ obrađene su teme koje se odnose obveza polaganja ispita, posljedice ne izvršenja obveze, produženje roka polaganja, oslobođenje i priznavanje položenog ispita, polaganja ispita za službenike u JLP®S i za službene osobe.

Drugi dio se odnosi na sam sadržaj i način polaganja ispita, koje razina ispita se polaže, predmeti i područja ispitivanja, Ispitni katalog, Ispitni koordinatori, te opis postupka polaganja ispita. 

Tijelo nadležno za provedbu i razvoj ispita
Sukladno odredbi članku 101. st.1. ZDS tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose nadležno je za razvoj i provedbu polaganja državnog ispita.

Sukladno članku 3. Pravilnika o polaganju državnog ispita (dalje u tekstu PDI) tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose organizira provedbu Ispita na središnjoj i regionalnoj razini.
Tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose obavlja stručne i administrativne poslove koordinacije razvoja ispitnih materijala te programa i materijala u sustavu za e-učenje.

Sadržaj i način polaganja ispita
Razine ispita

Odredbama članka 100. ZDS je propisano:

- državni ispit polaže se za I. ili II. razinu, ovisno o razini obrazovanja koja je uvjet za raspored na radno mjesto

- državni ispit I. razine polaže se za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je uvjet završena srednja škola

- državni ispit II. razine polaže se za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je uvjet završen sveučilišni odnosno stručni diplomski studij, sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili završen sveučilišni odnosno stručni prijediplomski studij.

Način polaganja ispita

Odredbom članka 6. PDI propisano je da se provjera znanja kandidata provodi na pisanom ispitu koji sadrži zadatke višestrukoga izbora. Zadatke višestrukoga izbora kandidat rješava odabirom (označavanjem) jednog od četiri ponuđena odgovora. Ispit se polaže na računalu.

Predmeti i područja ispitivanja