danas je 1.10.2023

Input:

Novi Pravilnik o obavljanju poslova privatne zaštite na javnim površinama

10.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske je putem središnjeg internetskog portala za savjetovanje s javnošću Vlade Republike Hrvatske pod nazivom e-savjetovanja u periodu od 8. studenog do 7. prosinca 2021. godine provelo javno savjetovanje u svezi novog Pravilnika o obavljanju poslova privatne zaštite na javnim površinama.

Navedenim Pravilnikom propisani su uvjeti i način obavljanja poslova privatne zaštite na javnim površinama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje provode pravne osobe, obrti i unutarnje službe zaštite koji imaju odobrenje za obavljanje djelatnosti privatne zaštite, time da se odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na sustave video nadzora ugrađene na privatnim objektima (bankama, mjenjačnicama, ulazima u zgrade i slično) čije kamere dijelom zahvaćaju i dio perimetra javne površine.

 

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti privatne zaštite na javnim površinama

Djelatnost privatne zaštite na javnim površinama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu obavljati pravne osobe, obrtnici i unutarnje službe zaštite koje imaju odobrenje za obavljanje djelatnosti privatne zaštite, uz uvjet da su prethodno ishodili odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje poslova privatne zaštite na javnim površinama.

Zahtjev za izdavanje navedenog odobrenja podnosi pravna osoba i obrtnik te unutarnja služba zaštite koji imaju odobrenje za obavljanje djelatnosti privatne zaštite, s time da se navedeni zahtjev podnosi nadležnoj ustrojstvenoj jedinici inspekcijskih poslova Ministarstva unutarnjih poslova, pri čemu se prilaže:

- dokument kojim se ističe namjera uspostave zaštite javne površine

- lokacija, naziv i vrsta javne površine

- naziv jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koja upravlja javnom površinom

- obrazloženje razloga potrebe zaštite javne površine

- prosudba ugroženosti javne površine koja sadrži kategoriju javne površine

- sigurnosni elaborat i projektni zadatak kojim se predlažu mjere tehničke zaštite ili plan zaštite, ako se provodi samo tjelesna zaštita.

 

Dugoročna zaštita podrazumijeva da će se tjelesna i/ili tehnička zaštita provoditi u neograničenom trajanju od dana dobivanja odobrenja, dok privremena zaštita podrazumijeva da se tjelesna i/ili tehnička zaštita odnosi na ograničeni period, za vrijeme trajanja