danas je 21.5.2024

Input:

Novi Pravilnik o matičnoj evidenciji

12.4.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

Od prvotnog donošenja Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, mijenjan je i dopunjavan sedam puta, te je stoga donesen Novi Pravilnik o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji je u primjeni od 1. siječnja 2024. godine (u nastavku teksta: Pravilnik).[1] Potreba za donošenjem novog Pravilnika proizlazila je i radi usklađivanja s novim zakonskim propisima.

Shodno tome, u nastavku teksta, naglasak će se staviti na neke značajnije odredbe Pravilnika.

Vođenje matične evidencije

Matična evidencija vodi se u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje. Naime, matična evidencija u Zavodu vodi se prema jedinstvenim metodološkim načelima za vođenje matične evidencije o osiguranicima, obveznicima doprinosa i korisnicima prava iz mirovinskog osiguranja, unošenjem podataka s tiskanica (prijave u papirnatom obliku) i obrazaca (prijave u elektroničkom obliku) propisanih Pravilnikom, te preuzimanjem i obradom podataka koje Zavodu dostavljaju nadležna tijela kao što su Središnji registar osiguranika (REGOS), Porezna uprava.

Obveznici podnošenja prijave

Sukladno Pravilniku, obveznici podnošenja prijave su:

- obveznici doprinosa – pravne i fizičke osobe

- roditelji iz članka 14. ZOMO-a

- Hrvatski zavod za zapošljavanje

- Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

- Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

- Hrvatski zavod za socijalni rad

- Ministarstvo mjerodavno za prava hrvatskih branitelja iz