danas je 27.9.2023

Input:

Nove izmjene Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

27.6.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi utvrđuje se klasifikacija radnih mjesta službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u nastavku teksta: upravna tijela).

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 4. svibnja 2023. godine donijela Uredbu o izmjenama Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (u nastavku teksta: Uredba), koja je stupila na snagu 13. svibnja 2023. godine. O novinama koje donose izmjene Uredbe, biti će više riječi u nastavku teksta.

Uredbom se usklađuju uvjeti stručnog znanja propisanog za radna mjesta u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22.), te se umjesto stečenog stručnog naziva propisuju vrste studija, čime se obuhvaćaju i akademski nazivi doktor uz naznaku struke, sveučilišni magistar inženjer uz naznaku struke i magistar inženjer uz naznaku struke.

Na jednostavniji način se utvrđuje prevođenje dosadašnjih stručnih naziva primjenom prijelaznih odredbi zakona kojima se uređuje znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje.