danas je 22.6.2024

Input:

Novčana naknada zbog nemogućnosti obavljanja poslova...- Članak 57.

1.1.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

6.22 Novčana naknada zbog nemogućnosti obavljanja poslova...- Članak 57.

dipl. iur. Morana Krušarovski


(1) Novčana naknada zbog nemogućnosti obavljanja poslova na temelju kojih se ostvaruju primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak sukladno propisima o doprinosima za obvezna osiguranja određuje se od prosječne osnovice za uplatu doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje.

(2) Pod prosječnom osnovicom iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva se prosjek osnovica osiguranja na koji je uplaćen doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje u posljednjih šest mjeseci prije mjeseca u kojem je nastupila nemogućnost osiguranika za obavljanje poslova na temelju kojih se ostvaruju primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak.


Osoba koja je status osiguranika stekla kao osoba koja obavlja poslove za koje ostvaruje primitke ostvaruje pravo na novčanu naknadu pod uvjetom da je privremeno nesposobna za obavljanje ugovorenih poslova zbog