danas je 27.9.2023

Input:

Normativni okvir za plaće u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

12.7.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Mjerila za određivanje plaća i naknada župana, gradonačelnika, općinskih načelnika, njihovih zamjenika ali isto tako i plaća službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne samouprave propisuju se Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi"1".

Prije donošenja lex specioalist zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  u pravilu su odlučivala predstavnička tijela, međutim kako se općinski načelnik, gradonačelnik, župan i njihovi zamjenici biraju na neposrednim izborima, bilo je nužno propisati mjerila za određivanje njihove plaće.

Dakle, donošenjem normativnog okvira plaće u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi uređene su na jedinstvenim osnovama uz uvažavanje potreba proračunskih mogućnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Nadalje, Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisuju da su jedinice lokalne samouprave i područne (regionalne) samouprave ovlaštene općim aktima propisati osnovicu i koeficijente za obračun plaće župana, gradonačelnika i općinskih načelnika te njihovih zamjenika, kao i plaće službenika i namještenika u njihovim upravnim odjelima i službama, ali unutar ograničenja propisanih Zakonom.

PLAĆE I NAKNADE ŽUPANA, GRADONAČELNIKA I OPĆINSKIH NAČELNIKA I NJIHOVIH ZAMJENIKA

Odredbom članak 39. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi "2", izvršno tijelo u općini je općinski načelnik, u gradu gradonačelnik i u županiji župan koji za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti na koju su izabrani, kao i njihovi