danas je 22.6.2024

Input:

Nerealizirane tečajne razlike u sustavu proračuna

18.5.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

Prema izmjenama Pravilnika o proračunskom računovodstvu, u obvezi smo na dan 31. 12. svake godine iskazati nerealizirane tečajne razlike na:

-novčanim sredstvima u valuti

-obvezama u valuti

-potraživanjima u valuti

i to koristeći konta 23432, 16415, te 93411 i 96415.

Molim Vas pojašnjenje na koji način se postupa sa ovim knjiženjima po realizaciji potraživanja i obveza za koje su na dan 31.12. obračunate nerealizirane tečajne razlike. Naime, taj proces želimo automatizirati pa Vas molimo pomoć pri definiranju sheme knjiženja.

Npr. knjiženo je na konta 16415/96415 (za otvorena potraživanja na kontu 16615) nerealizirana tečajna razlika u visini npr. 20 kn na dan 31. 12. 2021.

Navedena potraživanja su plaćena npr. 15. 01. 2022. godine i u tom trenutku se