danas je 21.5.2024

Input:

Natjecateljski dialog

1.4.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

5.1.4 Natjecateljski dialog

Marijana Šperanda, dipl. oec.

Natjecateljski dijalog javni naručitelj smije koristiti za nabavu radova, robe ili usluga pod uvjetima iz članka 94. Zakona, odnosno pod istim uvjetima kao i za natjecateljski postupak uz pregovore, dok sektorski naručitelji mogu provoditi ovaj postupak bez potrebe ispunjavanja posebnih uvjeta. Ukoliko naručitelj nabavi robu, radove ili usluge primjenom natjecateljskog dijaloga, a nisu bili ispunjeni Zakonom propisani uvjeti za primjenu tog postupka, zakon predviđa novčanu kaznu za prekršaj, za naručitelja, u iznosu od 6.630,00 do 132.720,00 eura, a za odgovornu osobu tog naručitelja u iznosu od 1.320,00 do 6.630,00 eura. U natjecateljskom dijalogu kriterij za odabir ponude je isključivo najbolji omjer cijene i kvalitete.

Javni naručitelj započinje postupak objavom poziva na nadmetanje. Iznimno, u slučaju iz članka 94. stavka 1. točke 5. Zakona javni naručitelj nije obvezan objaviti poziv na nadmetanje ako u taj postupak pozove samo ponuditelje koji su prethodno sudjelovali u otvorenom ili ograničenom postupku i koji zadovoljavaju kriterije za