danas je 21.9.2023

Input:

Naknada štete

1.1.2023,