danas je 13.6.2024

Input:

Najnovije obveze lokalne samouprave u isporuci vode za ljudsku potrošnju

1.6.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Nedavno donesene izmjene i dopune Zakona o vodama"1" koje su stupile na snagu 22. travnja 2023.godine uređena su bolja rješenja u pogledu pristupa vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju, osigurana je bolja kvaliteta vode u cilju zdravstvene ispravnosti i čistoće, ali i zaštite zdravlja ljudi od negativnih učinaka bilo kakvog zagađenja vode u vidu sprječavanja i suzbijanja širenja zaraznih bolesti.

Također, provedeno je i usklađivanje sa svim relevantnim direktivama Europske unije iz područja voda, između ostalih preuzimanjem odredbi nove Direktive (EU)  o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju koja je donesena u prosincu 2020/2184 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2020. o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju."2"

Većina odredbi ove direktive preuzeta je u propisima iz nadležnosti Ministarstva zdravstva, odnosno u novo donesenom Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju"3" koji je stupio na snagu 16. ožujka ove godine.

U pogledu osiguranja pristupa vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju propisuje se obaveza javnih isporučitelja vodnih usluga i jedinica lokalne samouprave da poboljšaju pristup vode namijenjene za ljudsku potrošnju za sve stanovnike u Republici Hrvatskoj, a posebno za ranjive i marginalizirane skupine.

Tu prije svega spadaju socijalno ugrožene osobe koje ostvaruju pravo na naknadu za troškove stanovanja sukladno posebnom Zakonu o socijalnoj skrbi"4", stanovništvo koje živi u ruralnim područjima i područjima sa specifičnim geografskim bilježjima (brdskoplaninska područja, otoci, prometno nepovezana područja