danas je 1.10.2023

Input:

Mjesna samouprava

1.4.2021, , Izvor: Večernji.hr

Sudjelovanje građana u pitanjima koja se odnosi na njihov svakodnevni život, odnosno u sukreiranju lokalne politike i rješavanje potreba lokalne zajednice ostvaruje se kroz mjesnu samoupravu. Mjesna samouprava realizira se kroz osnivanje mjesnih odbora, gradskih kotareva ili gradskih četvrti kao oblika mjesne samouprave. U nastavku teksta biti će više riječi o toj tematici.

Mjesni odbor osniva se statutom jedinice lokalne samouprave (koji donosi predstavničko tijelo propisanom većinom glasova) kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. Statutom se točno određuje broj mjesnih odbora koji su osnovani na području neke jedinice, njihov naziv i područje, odnosno naselja koja obuhvaćaju, teritorijalne promjene vezane uz mjesne odbore.

Naime, mjesni odbor osniva se za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja