Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Komunalni redar (nadležnosti i ovlasti)

11.12.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.02 Uvod

Ivana Lukić

2019.02.1 Članak

Ivana Lukić

2019.02.1.1 Komunalni redar (nadležnosti i ovlasti)

Tomislava Furčić,dipl.iur.

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18) komunalni redari provode poslove nadzora koje na temelju navedenog zakona obavlja upravno tijelo. Komunalni redari imaju ovlasti obavljanja nadzora propisane navedenim Zakonom, odlukom o komunalnom redu i posebnim zakonom.

Jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi) mogu ugovorom ustrojiti zajedničko obavljanje poslova komunalnih redara.

U provedbi nadzora nad provedbom odluke o komunalnom redu komunalni redar je ovlašten:

1. zatražiti i pregledati isprave (osobna iskaznica, putovnica, izvod iz sudskog registra i sl.) na temelju kojih može utvrditi identitet stranke odnosno zakonskog zastupnika stranke, kao i drugih osoba nazočnih prilikom nadzora

2. uzimati izjave od odgovornih osoba radi pribavljanja dokaza o činjenicama koje se ne mogu izravno utvrditi, kao i od drugih osoba nazočnih prilikom nadzora

3. zatražiti pisanim putem od stranke točne i potpune podatke i dokumentaciju potrebnu u nadzoru

4. prikupljati dokaze i utvrđivati činjenično stanje na vizualni i drugi odgovarajući način (fotografiranjem, snimanjem kamerom, videozapisom i sl.)

5. obavljati i druge radnje u svrhu provedbe nadzora.

U provedbi nadzora nad provedbom odluke o komunalnom redu komunalni redar ima pravo i obvezu rješenjem ili na drugi propisani način narediti fizičkim i pravnim osobama mjere za održavanje komunalnog

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: