danas je 14.4.2024

Input:

Komunalni red sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu

2.11.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

U članku će biti više riječi o komunalnom redu kojeg donose jedinice lokalne samouprave, a kojim uređuju brojna pitanja značajna za redovno funkcioniranje lokalne samouprave.

Odluka o komunalnom redu

U svrhu uređenja naselja, te uspostave i održavanja komunalnog reda u naselju, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnom redu kojom se propisuje:

  1. uređenje naselja, koje obuhvaća uređenje pročelja, okućnica i dvorišta zgrada u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba u dijelu koji je vidljiv površini javne namjene, te određivanje uvjeta za postavljanje tendi, reklama, plakata, spomen-ploča na građevinama i druge urbane opreme, te klimatizacijskih uređaja, dimovodnih, zajedničkih antenskih sustava i drugih uređaja na tim zgradama koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta
  2. način uređenja i korištenja površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu jedinice lokalne samouprave za gospodarske i druge svrhe, uključujući i njihovo davanje na privremeno korištenje, građenje građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta, te održavanje reda na tim površinama
  3. uvjete korištenja javnih parkirališta, javnih garaža, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene za parkiranje vozila
  4. održavanje čistoće i čuvanje površina javne namjene, uključujući uklanjanje snijega i leda s tih površina.

Odlukom o komunalnom redu propisuju se mjere za provođenje te odluke