danas je 1.10.2023

Input:

Kako „prisiliti“ jedinice lokalne samouprave na otkup nekretnine (prijenos zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samuprave)

27.1.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Ponekad možemo „prisiliti“ jedinice lokalne samouprave (gradove/općine) da otkupe dio ili cijelu nekretninu (zemljište i sve što je s njime spojeno) od fizičkih ili pravnih osoba. Naravno uz ispunjenje određenih uvjeta, propisanih Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), a koje ćemo potanje objasniti u nastavku teksta.

Vlasnik neizgrađenog i neopterećenog zemljišta na kojemu je urbanističkim planom uređenja planirano građenje, odnosno uređenje površine javne namjene može to zemljište prenijeti u vlasništvo jedinice lokalne samouprave (članak 170. stavak 1.).

Dakle, ukoliko jedinica lokalne samouprave urbanističkim planom uređenja, a koji je vam je dostupan na web stranicama iste jedinice lokalne samouprave, u području ili preko cijele površine vaše nekretnine predvidi gradnju ili određeno uređenje površine u javnom namjeni, postoji mogućnost prisiliti općinu/grad na otkup dijela ili cjelokupne površine vašeg zemljišta. Međutim, takvo zemljište mora biti neizgrađeno i neopterećeno. Neizgrađeno je ono zemljište koje se nalazi unutar granica građevnog područja naselja na kojem se u skladu s prostornim planom mogu graditi građevine za stambene, poslovne i druge namjene, a na kojemu nije izgrađena nikakva građevina. Neopterećeno zemljište jest zemljište koje unutar vlastitog zemljišnoknjižnog izvatka (teretovnice/ C- list) nema uknjiženi stvarni teret u korist druge stvari ili osobe (npr. služnosti ili hipoteka).

U isti postupak može se upustiti osoba koja je vlasnik neizgrađenog zemljišta na kojemu se ne može graditi jer se ne može formirati građevna čestica u skladu s detaljnim planom uređenja (članak 170. stavak 2.).

Razlika u prvom i drugom slučaju postoji u smislu prostorno planske dokumentacije, gdje se u prvom slučaju traži usklađenost s urbanističkim planom uređenja, odnosno vidljivost javne