danas je 21.5.2024

Input:

Je li i dalje dozvoljena ovrha na dnevnicama za rad na terenu?

29.8.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Je li i dalje dozvoljena ovrha na dnevnicama za rad na terenu?

Odgovor:

Ovršni zakon (Narodne novine 112/2012, 25/2013, 93/2014, 55/2016 i 73/2017) u svom čl. 172. propisuje kao primanja izuzeta od ovrhe, između ostaloga, i (pod toč. 11.) "naknade troškova za službeno putovanje i naknada troškova prijevoza na posao i s posla do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada". Dnevnice kao naknadu troškova reguliraju Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine 115/2016), koji u čl. 21. st. 1. toč. 1. podtoč. b) propisuje da se "Primicima po osnovi nesamostalnog rada