danas je 22.7.2024

Input:

Jamstvo za ozbiljnost ponude

1.4.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

15.9 Jamstvo za ozbiljnost ponude

Marijana Šperanda, dipl.oec.

Primjer iz prakse (Rješenje DKOM, 802/2017):

Naručitelj je odbio ponudu ponuditelja jer "dostavljeno jamstvo za ozbiljnost ponude glasi na jednog člana zajednice ponuditelja, dok se drugi član zajednice u jamstvu ne navodi“. Naručitelj je razlog neprimjene instituta upotpunjavanja ponude žalitelja objasnio na način da bi u konkretnom slučaju dostava novog jamstva sa korigiranim / ispravnim nazivom ponuditelja/zajednice ponuditelja bila u suprotnosti s člankom 293. stavkom 1. ZJN 2016 i člankom 20. stavkom 8. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave.

DKOM obrazlaže: Ovdje se među strankama postavilo pitanje je li se navedeni nedostatak u jamstvu za ozbiljnost ponude mogao otkloniti kroz primjenu članka 293. Naručitelj pogrešno tumači odnosno