danas je 22.7.2024

Input:

Jamstva

1.3.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

12.3.2.3 Jamstva

Marijana Šperanda, dipl.oec.

U postupku nabave naručitelj može od gospodarskog subjekta zahtijevati dostavu jamstava u skladu sa zakonom, dok se u praksi najčešće propisuju:

- jamstvo za ozbiljnost ponude (sukladno roku valjanosti ponude, u apsolutnom