danas je 21.9.2023

Input:

Jamstva

13.2.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

12.3.2.3 Jamstva

Marijana Šperanda, dipl.oec.

U postupku nabave naručitelj može od gospodarskog subjekta zahtijevati dostavu jamstava u skladu sa zakonom, dok se u praksi najčešće propisuju:

  • - jamstvo za ozbiljnost ponude (sukladno roku valjanosti ponude, u apsolutnom