Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Izvršenje i izmjene ugovora o javnoj nabavi i okvirnog sporazuma

1.1.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

5.11.2 Izvršenje i izmjene ugovora o javnoj nabavi i okvirnog sporazuma

Marijana Šperanda, dipl.oec.

Ugovorne strane izvršavaju ugovor o javnoj nabavi u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom te je javni naručitelj obvezan kontrolirati je li izvršenje ugovora o javnoj nabavi u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom. Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza iz ugovora o javnoj nabavi, uz odredbe Zakona, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

Naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave samo u skladu s odredbama članaka 315. – 320. Zakona. U slučaju značajnih izmjena ugovora o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja obvezan je provesti novi postupak javne nabave. Ove odredbe o izmjenama ugovora o javnoj nabavi na odgovarajući način primjenjuju se i na izmjene okvirnog sporazuma tijekom njegova trajanja. Ukoliko bi naručitelj postupio u suprotnosti s navedenim odredbama, zakon predviđa novčanu kaznu za prekršaj, za naručitelja kao pravnu osobu, u iznosu od 50.000,00 do 1.000.000,00 kn, a za odgovornu osobu tog naručitelja u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kn.

Javni naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave ako su izmjene, neovisno o njihovoj novčanoj vrijednosti, bile na jasan, precizan i nedvosmislen način predviđene u dokumentaciji o nabavi u obliku odredbi o izmjenama ugovora, a koje mogu uključivati odredbe o promjeni cijene ili opcija. Odredbe o izmjenama sadržavaju opseg i prirodu mogućih izmjena ili opcija te uvjete pod kojima se mogu primijeniti, ali ne smiju imati za posljedicu izmjenu cjelokupne prirode ugovora.

Ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja naručitelj smije izmijeniti bez provođenja novog postupka javne nabave radi nabave dodatnih

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: