Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Izvještavanje i arhiviranje

13.2.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

5.14 Izvještavanje i arhiviranje

Marijana Šperanda, dipl.oec.

Javni naručitelj obvezan je u roku od 30 dana od dana slanja obavijesti o dodjeli ugovora za svaki postupak javne nabave, uključujući dinamički sustav nabave, sastaviti pisano izvješće koje mora sadržavati:

 1. naziv i adresu javnog naručitelja, predmet i procijenjenu vrijednost nabave
 2. ako je primjenjivo, rezultate kvalitativnog odabira gospodarskog subjekta, uključujući smanjenje broja sposobnih natjecatelja, ponuda ili rješenja, i to:
  1. imena odabranih natjecatelja ili ponuditelja i razloge njihova odabira
  2. imena odbijenih natjecatelja ili ponuditelja i razloge njihova odbijanja
 3. razloge za odbijanje ponuda za koje se smatra da su izuzetno niske
 4. ime uspješnog ponuditelja i razloge zašto je njegova ponuda odabrana i, ako je primjenjivo, dio ugovora ili okvirnog sporazuma koji odabrani ponuditelj namjerava dati u podugovor trećim strankama te imena podugovaratelja
 5. okolnosti koje opravdavaju uvjete za provedbu natjecateljskog postupka uz pregovore, natjecateljskog dijaloga ili pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva na nadmetanje
 6. ako je primjenjivo, razloge za odluku javnog naručitelja da poništi postupak javne nabave
 7. ako je primjenjivo, razloge zašto nisu korišteni elektronički načini komunikacije za podnošenje ponuda
 8. ako je primjenjivo, otkrivene sukobe interesa i poduzete naknadne mjere.

Izvješće se ne sastavlja za ugovore sklopljene na temelju okvirnih sporazuma ako su oni sklopljeni u skladu s člankom 153. stavkom 2. (ako je okvirni sporazum sklopljen s jednim gospodarskim subjektom, ugovori na temelju tog okvirnog sporazuma dodjeljuju se prema uvjetima utvrđenim u okvirnom sporazumu) i stavkom 4. točkom 1. Zakona (ako je okvirni sporazum sklopljen s više gospodarskih subjekata, ugovori na temelju tog okvirnog sporazuma dodjeljuju se bez ponovne provedbe nadmetanja, prema uvjetima utvrđenima u okvirnom sporazumu).

Ako obavijest o dodjeli ugovora ili zapisnik o pregledu i ocjeni sadržava sve propisane podatke, javni naručitelj može koristiti tu obavijest ili zapisnik kao izvješće

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: