danas je 21.5.2024

Input:

Izrada statističkog izvješća o javnoj nabavi za 2023. godinu

8.4.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

Tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave izrađuje godišnje statističko izvješće o javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj, te ga objavljuje na Portalu javne nabave. Naime, tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave priprema cjelovito statističko izvješće na osnovu pristiglih statističkih izvješća o javnoj nabavi od svih naručitelja.

Shodno tome, u nastavku teksta biti će više riječi o izradi statističkog izvješća o javnoj nabavi za 2023. godinu.

Obveza izrade godišnjih izvješća za naručitelje propisana je člankom 441. stavkom 2. Zakona o javnoj nabavi, iz kojeg proizlazi da su naručitelji do 31. ožujka tekuće godine obvezni izraditi statističko izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu.

Prema tome, svi naručitelji bilo da se radi o javnim ili sektorskim naručiteljima, obvezni su izraditi statističko izvješće o javnoj nabavi za prethodnu 2023. godinu do 31. ožujka 2024. godine. Treba naglasiti da naručitelji izvješće izrađuju putem „starog“ Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH, https://eojn.nn.hr).

Nakon prijave u EOJN RH, korisnici će imati rubriku „Izvješća“ pod kojom će se nalaziti:

a. jednostavne nabave čija je procijenjena vrijednost do 26.540,00 eura za robu i usluge, odnosno 66.360,00 eura za radove i to:

- jednostavne nabave u koje nije