danas je 21.9.2023

Input:

Izmjene ugovora

1.3.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

15.23 Izmjene ugovora

Marijana Šperanda, dipl.oec.

I EU direktiva je predvidjela da bi naručitelji, prilikom izvršenja ugovora ili okvirnog sporazuma, trebali imati mogućnost izmjene tih ugovora ili sporazuma u određenim situacijama, dakle ugovori ili sporazum bi u određenoj mjeri trebali imati fleksibilne odredbe, a sve u svrhu kvalitetnijeg i učinkovitijeg izvršenja ugovora ili okvirnog sporazuma.

Međutim, Zakon nam određuje da pri tome treba imati na umu da izmjene ugovora ne smiju biti značajne, odnosno izmjene se ne smiju odnositi na bitne elemente ugovora ili okvirnog sporazuma. Bitne izmjene bi bile one koje