danas je 22.7.2024

Input:

Izmjene i dopune Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu

27.6.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu uređuju se prihodi i primici, rashodi i izdaci Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu (u nastavku teksta: Proračun) i njihovo ostvarenje, odnosno izvršavanje, opseg zaduživanja općeg proračuna i jamstava središnjeg proračuna, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, te dugom općeg proračuna, poticajne mjere u gospodarstvu, korištenje namjenskih prihoda i primitaka, te vlastitih prihoda proračunskih korisnika državnog proračuna, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti Vlade Republike Hrvatske, predsjednika Vlade, Ministarstva financija i ministra financija u izvršavanju Proračuna, kazne za neispunjavanje obveza, te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu stupio je na snagu 13. lipnja 2023. godine. O najnovijim izmjenama biti će više riječi u nastavku teksta.

Izvršavanje proračuna

Sredstva planirana na pozicijama Ministarstva financija, tekućem projektu T767069 Provedba projekata mogu se, uz prethodnu suglasnost Ministarstva, preraspodjeljivati tijekom proračunske godine bez ograničenja za