danas je 1.10.2023

Input:

Institut funkcionalnog i stvarnog spajanja jedinica lokalne samouprave

1.3.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Institut funkcionalnog spajanja je institut koji predstavlja novinu u praksi djelovanja i funkcioniranja jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj.  Jedan od glavnih ciljeva i intencija funkcionalnog spajanja jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj je:

  • povećanje učinkovitosti upravnih odjela jedinica lokalne samouprave i
  • ostvarenje financijskih ušteda u jedinicama lokalne samouprave.

Pitanje učinkovitosti jedinica lokalne samouprave kao struktura vlasti i njihovih upravnih odjela pitanje je o kojem se već duže vrijeme raspravlja ne samo u Republici Hrvatskoj nego i u drugim državama Europske Unije. Jednoznačnog i paušalnog odgovora na pitanje učinkovitosti jedinica lokalne samouprave nema i ne može biti bez da se uzme u obzir posebnost i karakteristike svake određene države.  Kad govorimo o Republici Hrvatskoj, govorimo o 428 općina i 128 gradova koji čine sustav lokalne samouprave koja je kao takva predviđena Ustavom Republike Hrvatske, mnogim zakonima te međunarodnim sporazumima od kojih je najvažnija Europska povelja o lokalnoj samoupravi. Potrebno je naglasiti kako postojeći sustav lokalne samouprave prati državno-pravnu tradiciju Republike Hrvatske, te kako isti je omogućio razvoj mnogih ruralnih sredina koje su se iznimno razvile  posebno u pogledu gradnje i obnove komunalne infrastrukture, pružanju komunalnih usluga svojim građanima, izgradnji i opremanju dječjih vrtića, gradnji i obnovi nerazvrstanih cesta tj. cesta u nadležnosti općina.

Potrebno je naglasiti kako institut funkcionalnog spajanja ne znači institucionalno spajanje jedinica lokalne samouprave odnosno njihovo formalno-pravno ukidanje i pripajanje drugim jedinicama lokalne samouprave nego upravo suprotno, ono podrazumijeva  međusobnu institucionalnu suradnju između dvije ili više jedinica lokalne samouprave u pogledu zajedničkih jedinstvenih upravnih odjela, zajedničkih upravnih odjela, zajedničkih službenika i namještenika, zajedničkih komunalnih poduzeća, zajedničkih trgovačkih društava koji obavljaju određenu komunalnu djelatnost, osnivanje ili upravljanje zajedničkim ustanovama poput dječjih vrtića ili knjižnica. Na ovakav način može se postići povećana učinkovitost jedinica lokalne samouprave u pružanju zakonom definiranih usluga svojim građanima i učinkovitijem obavljanju zakonom utvrđenih obveza.

Kao primjer, možemo uzeti osnivanje zajedničkog upravnog odjela jedinica lokalne samouprave. U tom primjeru, funkcionalno spajanje bi