danas je 21.5.2024

Input:

Gospodarenje otpadom uz nesmetano funkcioniranje unutarnjeg tržišta EU I EGP-a

20.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

 

Navedenim člankom prikazujemo problematiku koja se odnosi provedbu gospodarenja otpadom uz nesmetano funkcioniranje unutarnjeg tržišta Europske unije i Europskog gospodarskog prostora sukladno Sporazumu o Europskom gospodarskom prostoru, odnosno Zakonu o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 84/21).

Unutarnje tržište Europske unije (EU) jedinstveno je tržište koje osigurava slobodno kretanje robe, usluga, kapitala i ljudi i gdje građani slobodno mogu živjeti, raditi, studirati ili poslovati.

Ekonomski instrumenti gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj propisani su u Zakonu o gospodarenju otpadom: poticaji i potpore, naknada za odlaganje otpada, poticajna naknada, naknada zbog blizine odlagališta, naknada za korištenje odlagališta na području duge jedinice lokalne samouprave odnosno grada Zagreba, povratna naknada, naknada gospodarenja otpadom i naknada za javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada, time da se navedene koriste radi postizanja ciljeva za smanjenje nastanka otpada, povećanje recikliranja otpada i smanjenje odlaganja otpada.

Naknada za odlaganje otpada

Naknada za odlaganje otpada koristi se za smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagalištima i ujedno potiče recikliranje i oporabu otpada odnosno služi za ostvarenje cilja smanjenja odlaganja otpada te odvojenog prikupljanja otpada. Obveznik plaćanja naknade je osoba koja upravlja odlagalištem, a naknada se godišnje plaća Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Osim naknade za odlaganje otpada određene Zakonom o gospodarenju otpadom, Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Narodne novine, br. 107/03 i 144/12) određene su naknada na opterećenje okoliša otpadom koja se odnosi na odloženi neopasni/tehnološki otpad i naknada za opasni otpad koja se odnosi na proizvodnju opasnog otpada koji nije obrađen ili izvezen, s time da naknada za odlaganje otpada nije u primjeni.

Poticajna naknada

Poticajna naknada koja je u primjeni od 2017. godine mjera je kojom se potiče jedinica lokalne samouprave da na svom području provede mjere kojima se smanjuje udio miješanog komunalnog otpada u komunalnom otpadu. Obveznik plaćanja poticajne naknade je jedinica lokalne samouprave, naknada se