danas je 22.7.2024

Input:

Dvojno iskazivanje cijena – poslodavci i ovršni sustav

23.3.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Obveza dvojnog iskazivanja cijena vrijedi i za poslodavce – obračunski listić plaće!:

  • čl. 45. Zakona: (...) poslodavac je dužan na ispravi o isplati plaće i drugih naknada iz radnog odnosa dvojno iskazati ukupan iznos isplaćen radniku na račun,
  • prilagodba računovodstvenih, financijskih, kadrovskih programa (aplikacija), obrazaca, dokumentacije.

Čl. 74. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba (5.000,00 do 15.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi) ako:

  • toč. 15.: kao poslodavac u razdoblju dvojnog iskazivanja iz članka 38. stavka 1. ovoga Zakona ne iskaže dvojno na ispravi o isplati plaće i drugih naknada iz radnog odnosa ukupan iznos isplaćen radniku na račun,
  • toč. 37.: kao poslodavac nakon datuma uvođenja eura visinu plaće i druge naknade utvrđene u ugovorima o radu i drugim aktima u kuni ne preračunava u euro primjenom pravila.

Visina plaće i druge naknade utvrđene u ugovorima o radu i drugim aktima u kuni preračunava se u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Visina mirovine i drugih davanja iz mirovinskog osiguranja te socijalna davanja preračunavaju se u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Isplata plaće

Plaća i naknada plaće isplaćuju se u novcu. Ugovaraju se (navode) u bruto iznosu