danas je 27.9.2023

Input:

Dva Javna poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost vezana za gospodarenje otpadom

19.5.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u nastavku teksta: Fond) objavio je dva Javna poziva i to za sufinanciranje mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada, te sufinanciranje provođenja izo-info aktivnosti o gospodarenju otpadom.

Stoga će se u nastavku teksta, naznačiti glavni elementi tih javnih poziva kao svojevrsne smjernice potencijalnim prijaviteljima.

Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada

Pravo na korištenje sredstava Fonda, sukladno Javnom pozivu, mogu ostvariti kao prijavitelji jedinice lokalne samouprave, te trgovačka društva i druge pravne ili fizičke osobe – obrtnici sukladno čl. 68. točka 1. podtočke 1. i 2. Zakona o gospodarenju otpadom, koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • imaju sjedište na području RH
  • podnesu prijavu sukladno uvjetima Javnog poziva
  • dostave obveznu dokumentaciju i ispunjavaju sve uvjete sukladno Javnom pozivu
  • prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju sukladno Javnom pozivu i općim aktima Fonda
  • ulažu vlastita sredstva
  • nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih obveza prema Fondu
  • nemaju poslovne račune u blokadi
  • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave
  • pravovremeno i u potpunosti ispunjavaju sve preuzete ugovorne obveze na temelju prijašnjih dodjela sredstava za sufinanciranje projekata od strane Fonda

Po Javnom pozivu dodjeljuju se