danas je 22.6.2024

Input:

Dodatni udio poreza na dohodak za decentralizirane funkcije Prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

26.5.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Odredbama Zakona o porezu na dohodak"1" propisano je da se raspodjela prihoda od poreza na dohodak uređuje posebnim zakonom, a Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave"2" uređuju se izvori sredstava i financiranje poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, raspodjela prihoda od poreza na dohodak, fiskalno izravnanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te financiranje decentraliziranih funkcija.

Odredbom članka 5. stavka 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, propisana je raspodjela prihoda od poreza na dohodak na sljedeći način:

  1. udio općine, odnosno grada je 74 %;
  2. udio županije je 20 %;
  3. udio za decentralizirane funkcije je 6 %.

Također, člankom 5. stavkom 3. citiranog zakona je propisano da općinama, gradovima, županijama i Gradu Zagrebu, koji su prema posebnim propisima preuzeli i financiraju preuzete decentralizirane funkcije, imaju pravo na dodatni udio u porezu na dohodak (Zakonom propisanih 6 %), a raspodjeljuje se na sljedeći način:

Nastavno na navedeno, Zakonom o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave"3" općina, grad, županija i Grad Zagreb, koji prema posebnim propisima financiraju decentralizirane funkcije, raspodjeljuju se udio za decentralizirane