Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Članovi predstavničkog tijela

13.1.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

Članovi predstavničkog tijela nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi. Naime, članovi – vijećnici mogu u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga tijekom svojega mandata podnijeti ostavku na vijećničku dužnost. Treba napomenuti da se podnesena ostavka više ne može  povući, odnosno ne može se više vratiti mandat u predstavničkom tijelu. Danom dostave pisane ostavke stručnim službama jedinice, članu predstavničkog tijela prestaje mandat. Pisana ostavka treba biti zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice predstavničkog tijela, te biti ovjerena kod javnog bilježnika i to najranije osam dana prije podnošenja ostavke. Ostavka podnesena suprotno navedenom, ne proizvodi pravni učinak.

Član predstavničkog tijela koji je izabran na tu dužnost može podnijeti ostavku i prije sjednice konstituiranja predstavničkog tijela, s obzirom da slobodno raspolaže svojim mandatom koji je osvojio na lokalnim izborima i da ostavku može podnijeti u svakom trenutku.

Podnošenjem ostavke vijećnika na njegovu dužnost, a čime mu prestaje mandat, stječu se uvjeti za određivanje novog zamjenskog vijećnika. Prema članku 81. Zakona o lokalnim izborima članovi predstavničkih tijela imaju zamjenike koji obnašaju tu dužnost ukoliko članu mandat miruje ili prestane prije isteka vremena na koje je izabran. Zamjenici se mogu određivati s kandidacijske liste političke stranke, kandidacijske liste dviju ili više političkih stranaka ili kandidacijske liste grupe birača. Na sjednici predstavničkog tijela umjesto člana predstavničkog tijela kojemu je mandat prestao po sili zakona, pravo sudjelovanja i odlučivanja ima zamjenik tog člana određen sukladno zakonskim odredbama. Prema tome zamjenski član-vijećnik ima sva prava i obveze kao i vijećnik koji je izravno ušao u predstavničko tijelo.

Predsjedniku predstavničkog tijela prava na temelju obavljanja dužnosti između ostaloga prestaju danom kada

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: