danas je 22.7.2024

Input:

Članak 81. (ZOMO)

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

4.10.3 Članak 81. (ZOMO)

Vesna Dejanović, dipl. oec.


(1) Vrijednosni bodovi utvrđuju se na temelju plaća i osnovica osiguranja ostvarenih od 1. siječnja 1970., tako da se plaća, odnosno osnovica osiguranja utvrđena za svaku kalendarsku godinu podijeli s prosječnom godišnjom plaćom svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj za istu kalendarsku godinu. Plaće ili osnovice koje su u bruto svoti dijele se s prosječnom bruto plaćom, a ako su u neto svoti s prosječnom neto plaćom.


Ovim se stavkom propisuje izračun vrijednosnih bodova. Pri tome valja napomenuti da se pod ostvarenom plaćom smatra isplaćena plaća u smislu odredaba Pravilnika o načinu i postupku kontrole podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja (Narodne novine, broj 43/14.) i Jedinstvenih metodoloških načela za vođenje matične evidencije Zavoda (Narodne novine, broj 43/14.).

To drugim riječima znači da će se kod izračuna vrijednosnih bodova za godine u kojima plaća nije isplaćena, priznati staž osiguranja i prosječan vrijednosni bod propisan stavkom 6. ovog članka.


(2) Za utvrđivanje vrijednosnih bodova za kalendarske godine, počevši od 1. siječnja 2003., u kojima je osiguranik ostvario plaću, odnosno osnovicu veću od najviše godišnje osnovice za obračunavanje doprinosa prema propisima o doprinosima za obvezna osiguranja, uzima se najviša godišnja osnovica za godinu za koju se utvrđuju vrijednosni bodovi razmjerno stažu osiguranja ostvarenom u toj godini.


U skladu sa Zakonom o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj: 147/02., 175/03. i 177/04.), za utvrđivanje vrijednosnih bodova uzima se plaća do najviše godišnje osnovice razmjerno vremenu provedenom u osiguranju.

Ovim se stavkom propisuje da se za osiguranike koji su ostvarili primanja iznad najviše godišnje osnovice (koju za svaku godinu Naredbom propisuje ministar financija) za izračun vrijednosnih bodova ne priznaju ostvarena