danas je 22.7.2024

Input:

Članak 27. (ZOMO)

1.1.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.2.3 Članak 27. (ZOMO)

Vesna Dejanović, dipl. oec.


(1) U staž osiguranja računa se razdoblje provedeno u zaposlenju s punim radnim vremenom prema propisima o radu, odnosno posebnim propisima.


Komentar:

Ova odredba sadržava načelo da se staž osiguranja računa u punom opsegu kad je osiguranje ostvareno u radu s punim radnim vremenom, te izuzetke od tog načela.


(2) Kao razdoblje provedeno u zaposlenju s punim radnim vremenom smatra se i razdoblje koje u zaposlenju s radnim vremenom kraćim od punog radnog vremena provedu:

  1. zaposleni roditelj koji radi s polovicom punoga radnog vremena nakon isteka obveznoga rodiljnog dopusta, kao i u slučaju rada s radnim vremenom kraćim od punog radnog vremena zbog pojačane brige i njege djeteta prema posebnim propisima
  2. roditelj djeteta s težim smetnjama u razvoju koji radi s polovicom punoga radnog vremena
  3. radnici koji rade s radnim vremenom kraćim od punog radnog vremena prema posebnim propisima.


Komentar

ZR-om je propisano puno radno vrijeme koje ne može biti duže od 40 sati tjedno. U svrhu računanja staža osiguranja, navode se razdoblja provedena u zaposlenju s radnim vremenom kraćim od punog radnog vremena koja se izjednačavaju s razdobljima provedenim na radu s punim radnim vremenom. Kao razdoblje provedeno u zaposlenju s punim radnim vremenom smatra se i razdoblje u kojem zaposleni roditelj radi s polovicom punoga radnog vremena nakon proteka obveznoga rodiljnog dopusta, zbog pojačane brige i njege djeteta, roditelj djeteta s težim smetnjama u razvoju te