danas je 22.7.2024

Input:

Članak 26. (ZOMO)

1.1.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.2.2 Članak 26. (ZOMO)

Vesna Dejanović, dipl. oec.


(1) Osiguranicima iz članaka 10. do 13., članka 15., članka 16. i članka 18. stavaka 1. do 3. ovoga Zakona staž osiguranja utvrđuje se na temelju plaćenih doprinosa, posebno po svakoj osnovi osiguranja, prema potvrdi tijela nadležnog za naplatu.

(2) Plaćene doprinose za mirovinsko osiguranje do 31. prosinca 2002. utvrđuje Zavod u skladu s odredbama Općeg poreznog zakona.

(3) Način utvrđivanja staža osiguranja na temelju plaćenih doprinosa za mirovinsko osiguranje utvrđuje pravilnikom ministar nadležan za mirovinski sustav, uz prethodno pribavljeno mišljenje ministra nadležnog za financije.


Ovom odredbom propisuje se način računanja staža osiguranja za osiguranike koji su sami obveznici doprinosa (osiguranici iz članaka 10. do 13., članaka 15., 16. i članka 18. stavka 1. do 3. ovoga Zakona). Propisuje se da se staž osiguranja