Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Bolovanje izaslanih radnika - Države članice EU/EEP/Švicarska

1.1.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

17.1 Bolovanje izaslanih radnika – Države članice EU/EEP/Švicarska

mr.sc. Renata Turčinov, dipl. iur.


Način utvrđivanja prava na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad radnika, kojega je poslodavac sa sjedištem u Republici Hrvatskoj uputio na privremeni rad u inozemstvo, ovisi o državi u koju je radnik upućen.

U članku će se opisati pod kojim uvjetima pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad ostvaruje radnik koji je upućen na privremeni rad u državu članicu Europske unije (EU), Europskog ekonomskog prostora (Lihtenštajn, Norveška i Island – EEP) ili u Švicarsku. Također će se pojasniti kada radnik upućen na privremeni rad u ugovorne ili tzv. treće države ostvaruje pravo na naknadu plaće na teret sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO). Ujedno će se ukazati i na uvjete za ostvarivanje navedenih prava inozemnih radnika koji su upućenih na privremeni rad u Republiku Hrvatsku.

Države članice EU/EEP/Švicarska

Način korištenja zdravstvene zaštite tijekom privremenog rada u drugoj državi članici EU/EEP/Švicarskoj reguliran je Uredbom br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. godine o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (Uredba 883/04)1 i Uredbom br. 987/2009 od 16. rujna 2009. godine kojom se utvrđuje postupak provedbe Uredbe br. 883/04 2 (Uredba 987/09). Uredbe se primjenjuju izravno i u cijelosti te su po pravnoj snazi iznad nacionalnih propisa. Navedene Uredbe u potpunosti su zamijenile bilateralne ugovore o socijalnom osiguranju koje je Republika Hrvatska do 1. srpnja 2013. godine imala sklopljene s drugim državama članicama EU/EEP/Švicarskom. U skladu s Uredbom 883/04, osoba može biti obvezno zdravstveno osigurana samo u jednoj državi članici.

Radnik upućen na privremeni rad u drugu državu članicu osiguran je u državi u kojoj se nalazi sjedište poslodavca koji ga upućuje i ista država će za njega biti nadležna država. Za vrijeme privremenog rada na području druge države članice EU/EEP/Švicarske, radnik će ostvarivati pravo na zdravstvenu zaštitu na teret nadležne države. Privremenu nesposobnost za rad može mu otvoriti liječnik države boravka, a pravo na naknadu plaće radnik će ostvarivati na teret poslodavca, odnosno nadležnog nositelja zdravstvenog osiguranja bez potrebe da se radi otvaranja i vođenja bolovanja vraća u matičnu državu. Pravo na naknadu plaće s osnova utvrđene privremene nesposobnosti za rad utvrđuje se sukladno propisima nadležne države radnika.

Hrvatski radnici upućeni na privremeni rad u druge države članice

Radnik, obvezno zdravstveno osiguran u HZZO-u, kojega je poslodavac sa sjedištem u Republici Hrvatskoj uputio na privremeni rad u drugu državu članicu EU/EEP/Švicarsku ostvaruje pravo na nužnu, odnosno neodgodivu zdravstvenu zaštitu osnovom Europske kartice zdravstvenog osiguranja (EKZO) izdane od strane HZZO. Radnik koji stekne prebivalište u državi članici privremenog rada, ima pravo na punu zdravstvenu zaštitu u toj državi, na teret HZZO-a. Isto pravo ostvaruje osnovom tiskanice E106 („Potvrda o pravu na davanja u naravi za slučaj bolesti i majčinstva za osobe koje imaju prebivalište u državi koja nije nadležna država”) koju mu izdaje HZZO, zadržavši pri tome i pravo na punu zdravstvenu zaštitu u Hrvatskoj.

HZZO izdaje tiskanicu E 106 osiguranicima koji su upućeni na privremeni rad u drugu državu članicu na razdoblje dulje od godinu dana (365 dana plus minimalno jedan dan), i koji, istovremeno, u nadležnoj policijskog postaji na isto razdoblje prijave privremeni odlazak iz Hrvatske. Tiskanicu E106 potrebno je predati nadležnom nositelju zdravstvenog osiguranja, u mjestu boravka u drugoj državi članici. U slučaju da se radnik u državi članici privremenog rada razboli, privremenu nesposobnost za rad mu može utvrditi i voditi liječnik u navedenoj državi.

U skladu sa člankom 50. stavkom 1. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (nastavno: Pravilnik o uvjetima)3, osiguraniku koji je upućen na rad u drugu državu članicu naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti koja tereti sredstva HZZO-a, odnosno državnog proračuna isplaćuje poslodavac, odnosno HZZO za sve vrijeme dok privremena nesposobnost traje, bez obveze da se osiguranik radi nastavka isplate naknade plaće vrati u Republiku Hrvatsku. Inozemni liječnik će radniku izdati potvrdu o utvrđenoj privremenoj nesposobnosti za rad koju on treba predati svom poslodavcu i HZZO-u u rokovima koji su predviđeni hrvatskim propisima (jednako kao da je bolovanje otvoreno u Hrvatskoj) te ih obavijestiti o otvorenom bolovanju. Radnik može obavijestiti HZZO osobno ili putem inozemnog nositelja zdravstvenog osiguranja, što je češći slučaj. Nakon što se obrati inozemnom nositelju, inozemni nositelj će proslijediti HZZO-u izdanu potvrdu liječnika ili tiskanicu E116 („Liječničku potvrda o privremenoj nesposobnosti za rad”), a koju inozemni liječnik može izdati radniku na njegov zahtjev.

Potvrde inozemnih liječnika, izdane u skladu s propisima države boravka, priznaju se u Hrvatskoj i imaju istu pravnu snagu kao i Izvješća o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad koja izdaju hrvatski liječnici primarne zdravstvene zaštite. Ako je radnik o otvorenom bolovanju obavijestio svog poslodavca i HZZO u propisanom roku, ostvaruje pravo na naknadu plaće na ime utvrđene privremene nesposobnosti za rad na teret poslodavca, odnosno HZZO-a, pod uvjetima koji su određeni hrvatskim propisima. 4 U slučaju da radnik, zbog zdravstvenog stanja, nije u mogućnosti osobno se javiti inozemnom liječniku ili nositelju zdravstvenog osiguranja (jer se primjerice nalazi na bolničkom liječenju), inozemni nositelj će ispuniti tiskanicu E116 osnovom medicinske dokumentacije iz zdravstvene ustanove u kojoj se on liječi te ju izravno dostaviti HZZO-u. Po završetku bolovanja radnik se ponovno treba javiti inozemnom nositelju zdravstvenog osiguranja kako bi se ispunila tiskanica E118 i dostavila HZZO-u.

Tiskanicom E118 („Obavijest o nepriznavanju ili prestanu nesposobnosti za rad”) nadležni inozemni nositelj zdravstvenog osiguranja obavještava HZZO ili samog osiguranika da je liječničkim pregledom zaključeno kako je nesposobnost za rad prestala s određenim danom ili da se ona ne priznaje. Ako radnik nije zadovoljan odlukom navedenoj na tiskanici E118, ima pravo na žalbu. Uputa i rok za podnošenje žalbe naveden je u prilogu tiskanice E118, za svaku državu članicu EU/EEP/Švicarsku posebno.

Ozljeda na radu i profesionalna bolest

U slučaju kada izaslani radnik iz Hrvatske, za vrijeme privremenog rada u drugoj državi članici EU/EEP/Švicarskoj doživi ozljedu na radu odnosno ako mu se po prvi puta dijagnosticira profesionalna bolest, najčešće će tada nositelj zdravstvenog osiguranja države privremenog rada zatražiti od

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: