Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Analiza

9.5.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

Analiza

Izrada logičkog okvira / logičke matrice sastoji se od dva glavna procesa: analize i planiranja. Oni se provode jedan za drugim tijekom faza identificiranja i procjene u projektnom ciklusu.

U analizi se ispituje postojeća situacija da bi se razvila vizija „željenog budućeg stanja” te da bi se odabrale strategije koje će se primijeniti da bi se to stvarno postiglo.

Ključna ideja je da se projekti izrađuju da bi se bavili problemima s kojima je suočena ciljna skupina / korisnici, muškarci i žene te njihovim potrebama i interesima. U planiranju, projektna ideja se dalje razvija u praktični, operativni plan spreman za provedbu. Projekt je izrađen, a aktivnosti i resursi su definirani i isplanirani.

Dobro isplaniran projekt koji se bavi stvarnim potrebama korisnika nije moguće izraditi bez analize postojeće situacije. Međutim, različite skupine dionika vjerojatno drugačije gledaju na postojeću situaciju. Stoga je važno okupiti zajedno predstavnike svih ključnih dionika da bi se mogla provesti učinkovita analiza.

Dakle, osnovni alat koji se koristi u UPC-u za planiranje i upravljanje projektima zove se pristup logičkog okvira. Da bi se logički okvir svrsishodno koristio, moraju ga podržavati drugi alati radi tehničke, ekonomske i socijalne analize te analize utjecaja na okoliš. Logički okvir (Logframe) svakog projekta trebao bi biti rezultat temeljite analize i zajedničkog procesa planiranja, čija kvaliteta ovisi o nekoliko različitih činitelja, uključujući:

 • - Dostupne informacije
 • - Sposobnost tima za planiranje
 • - Dobru konzultaciju dionika i osiguranu uravnoteženu zastupljenost različitih interesa
 • - Razmatranje pouka – ”naučenih lekcija“

Izrada logičkog okvira projekta sadrži dva procesa koji se odvijaju jedan za drugim tijekom faza identificiranja i procjene u projektnom ciklusu:

 • - Proces analize
 • - Proces planiranja

Četiri sastavnice procesa analize su:

 • - Analiza dionika
 • - Analiza problema (prikaz stvarnosti)
 • - Analiza ciljeva (prikaz poboljšane situacije u budućnosti)
 • - Analiza strategija (usporedba različitih opcija na raspolaganju za rješavanje određene situacije)

ZADATAK 9

Ispunite slijedeću tablicu tako da opišete projektni ciklus projekta na kojemu ćete raditi.

Analiza problema

Analiza problema identificira negativne aspekte postojeće situacije te uspostavlja uzročno-posljedične odnose između postojećih problema.

Ona uključuje:

 • - preciznu definiciju okvira i predmeta analize
 • - utvrđivanje glavnih problema s kojima su ciljna skupina i korisnici suočeni (u čemu je problem?)

Vizualni prikaz problema je u obliku dijagrama nazvanog „problemsko stablo” ili „hijerarhija problema” da bi se ustanovile uzročno-posljedične veze.

Analiza problema se predstavlja u obliku dijagrama (problemskog stabla) tako da na vrhu prikazuje posljedicu problema, a njegove uzroke ispod.

Analiza za cilj ima utvrđivanje stvarnih prepreka kojima dionici daju prioritet i koje žele svladati. Jednom kada je dovršeno, problemsko stablo predstavlja sveobuhvatnu sliku postojeće negativne situacije.

Učinak ovakve vrste dijagrama je često najveći ako se priprema na radionici sa svim zainteresiranim stranama (koje stoga poznaju situaciju) pod vodstvom osobe koja razumije dinamiku skupine i koja ima iskustva u toj metodi.

Jednom kad se problemsko stablo dovrši, odabere se žarišni problem.

Različite interesne skupine se trebaju usuglasiti da je žarišni problem stvarno središnji problem kojim se projekt ili intervencija treba baviti. Preispitivanje analize problema može dovesti do nastanka nekog drugog žarišnog problema u kasnijem stadiju, ali to ne utječe na valjanost analize.

Tijekom analize problema pojavljuju se dvije uobičajene poteškoće:

 • - neadekvatna specifikacija problema te
 • - izjava o nepostojećim rješenjima.

Neadekvatna specifikacija problema se pojavljuje kad problem nije opisan u dovoljno detalja te stoga ne priopćuje istinsku prirodu problema. Izjave kao što su „loše vođenje poslovanja” se trebaju raščlaniti tako da razumijemo što je problem i da stoga možemo analizirati temeljne uzroke. Npr. problemi u poslovnom vodstvu mogu uključivati lošu financijsku kontrolu, kašnjenje u isporuci ključnih usluga, itd. Naravno, stvar je prosudbe moderatora i sudionika pogoditi pravu razinu detalja. To će također ovisiti i o rasponu i prirodi projekta.

Nepostojeća rješenja su izjave o problemima koje ne opisuju trenutačnu negativnu situaciju, ali opisuju odsutnost željene situacije. Na primjer „nedostatak osposobljenog osoblja” ne opisuje specifični problem (osoblje nema dovoljne ili odgovarajuće vještine) i tako riskira da će intervencija naginjati odsutnim rješenjima („osposobljavanje”) dok bi u stvari problem mogao biti u pronalaženju osoblja ili upravljanju zaposlenicima. Stoga uvijek morate biti pažljivi ako navodite izjave koje počinju s „nedostatak…”.

Vezano za izradu problemskog stabla, nemojte zaboraviti:

 • - formulirati probleme kao negativan aspekt
 • - započeti s izradom problemskog stabla odozdo prema gore, gdje su na nižoj razini uzroci, a na višoj posljedice, npr. nedovoljno razvijena infrastruktura za potencijalne investitore (uzrok – niža razina u vašem problemskom stablu), parcele u poduzetničkoj zoni nepopunjene i neizgrađene (posljedica – viša razina u vašem problemskom stablu)

Primjer i način pripreme problemskog stabla i grupiranja problema prikazani su na slijedećoj stranici.

ZADATAK 12

Pokušajte za svoj potencijalni projekt napraviti problemsko stablo uzimajući u obzir načine na koji se ono razvija (uzrok – posljedica). Probleme koje ste već prije naveli i analizirali sa svojim timom pokušajte sada oblikovati u obliku stabla problema stavljajući probleme koji bi mogli biti uzrok na nižu razinu, odnosno probleme koji su posljedica na višu razinu. Na vrhu bi trebao biti glavni problem vašeg projekta.

Još jednom provjerite jeste li i kako ste sve probleme u problemskom stablu definirali (negativne formulacije) i da li postoji logika između problema, tj. jesu li povezani uzročno-posljedičnim vezama.

Glavni zadaci koje trebate napraviti su:

 1. Identificirajte sve postojeće negativne aspekte (probleme) s kojima je ciljna skupina suočena
 2. Utvrdite uzročno – posljedične veze
 3. Izradite problemsko stablo vašeg projekta

Za izradu odgovarajućeg problemskog stabla pratite slijedeće korake:

1. korak

Koristeći raspoložive dokumente (Strategija 2020, Operativne programe, zakonske propise, druge osnovne podatke i informacije i sl.) te svoje praktično znanje identificirajte (koristeći brainstormig pristup) stvarne probleme s kojima je suočena ciljna skupina vašeg projekta. Također identificirajte razloge zbog kojih su problemi nastali.

2. korak

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: