danas je 22.7.2024

Input:

Registar zaposlenih u državnoj službi i javnim službama

22.4.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

Uvodne napomene

Prema preporukama Državnog ureda za reviziju u svom Izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti uspostave i korištenja Informacijskog sustava centraliziranog obračuna plaća i upravljanja ljudskim resursima u tijelima državne uprave i drugim korisnicima proračuna[1] od 11. prosinca 2019. godine predlaže se unaprjeđenje transparentnosti sustava plaća u državnoj službi i javnim službama.

 Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. – 2026. predviđena je investicija C2.2.R2-I1 – Novi modeli rada i plaća u državnoj i javnim službama, u okviru koje će se provesti reforma sustava plaća.

Preduvjet za provedbu takve reforme bilo je prije svega potrebno uvođenje obveze točnog i ažurnog vođenja podataka o zaposlenicima kroz jedan Registar te obračun njihovih plaća u centraliziranom obračunu plaća što postiglo donošenjem Zakona o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama[2].

Korisnici Registra i COP-a prema zakonu

Na taj način u Registar zaposlenih u državnoj i javnim službama (RegZap) kao informacijski sustav na jednom mjestu objedinjeni su svi podaci za oko 240.000 zaposlenih u državnoj službi i javnim službama a isto tako omogućeno upravljanje ljudskim potencijalima za praćenje i izmjenu određenih podataka.

Obveza korištenja Registra i COP-a  odnosi se i na sve proračunske korisnike državnog proračuna, čime je povećana transparentnost sustava plaća u državnoj službi i javnim službama na jednom mjestu,  dostupnost podataka o plaćama svih onih kojima se plaće isplaćuju iz državnog proračuna.

Isto tako, prema Zakonu obveznici korištenja Registra i COP-a su svi proračunski korisnici navedeni u središnjoj bazi proračunskih korisnika državnog proračuna – Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna kojega vodi Ministarstvo financija i ažurira ih svake godine.

 

Dakle, osim navedenih   obveznika Zakona propisana je obveza korištenja COP-a za obračun i isplatu svih primitaka za zaposlene i vanjske suradnike u državnoj službi i javnim službama po osnovi službe odnosno radnog odnosa (plaća, ostala materijalna prava, naknade i drugi dohodak).

Sadržaj Registra i COP-a

Također, standardiziran je sustav plaća na način da svi proračunski korisnici obračunavaju i isplaćuju plaće pomoću istog informacijskog sustava –