danas je 22.7.2024

Input:

Zajednički službenik i zajedničko upravno tijelo

2.7.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisana je mogućnost dobrovoljnog funkcionalnog spajanja jedinica lokalne samouprave putem zajedničkog službenika ili zajedničkog upravnog tijela, na način da dvije ili više jedinica lokalne samouprave mogu obavljanje pojedinih poslova iz svoga samoupravnog djelokruga organizirati zajednički, osobito u svrhu pripreme projekata za povlačenje novčanih sredstava iz fondova Europske unije, kao i način uređivanja međusobnih odnosa jedinica lokalne samouprave u zajedničkom organiziranju obavljanja poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga. No, tim Zakonom nije reguliran radnopravni status službenika upravnih tijela jedinica lokalne samouprave u slučaju dobrovoljnog funkcionalnog spajanja jedinica lokalne samouprave putem zajedničkog službenika ili zajedničkog upravnog tijela. Stoga će se novim izmjenama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi regulirati to pitanje.

Shodno tome, u nastavku teksta, biti će više riječi o zajedničkom službeniku i zajedničkom upravnom tijelu prema Prijedlogu izmjena Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, koji se nalazi u zakonodavnoj proceduri.

Zajednički službenik

Novim zakonskim izmjenama utvrđuje se način uređivanja statusnih pitanja zajedničkog službenika, i to putem posebnog sporazuma kojeg sklapaju općinski načelnici, odnosno gradonačelnici lokalnih jedinica koje su funkcionalno povezane, kao i obvezni sadržaj tog sporazuma.

Naime, ako dvije ili više jedinica lokalne samouprave obavljanje pojedinih poslova iz svoga samoupravnog djelokruga organiziraju zajednički putem jednog ili više službenika upravnog tijela jedne od tih jedinica (u nastavku teksta: zajednički službenik) u skladu sa zakonom kojim se uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave[1] ili drugim zakonom, te statutima i općim aktima jedinica lokalne samouprave, tada