Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Postupak ocjenjivanja državnih službenika i napredovanje u službi

2.7.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

Zakon o državnim službenicima (NN 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19, dalje u tekstu; ZDS) utvrđuje veći broj ciljeva koje treba ostvariti ocjenjivanjem (rada i učinkovitosti) državnih službenika:

1.Poticanje na učinkovito izvršavanje njihovih obveza,

2.Dobivene ocjene važne su za određivanje plaća,

3.Visoke ocjene u prethodnim godinama nužna su pretpostavka za  napredovanje državnog službenika,

4.Ocjena rada važna je za donošenje odluke o dodatnoj izobrazbi,

5.Ocjene državnog službenika uzimaju se u obzir i pri izricanju kazni u  disciplinskom postupku,

6.Negativna ocjena rada državnog službenika može biti osnova za njegov  premještaj na drugo radno mjesto,

7.Službeniku, čiji je probni rad negativno ocijenjen, otkazuje se državna  služba,

8.Državnom službeniku zaposlenom na neodređeno vrijeme negativna ocjena tijekom dviju uzastopnih godina osnova je za prestanak državne službe po sili zakona.

 

Neposredno nadređeni službenik dužan je pratiti rad, poštivanje službene dužnosti i osobno ponašanje državnog službenika tijekom kalendarske godine i predložiti ocjenu državnog službenika na način i u postupku utvrđenim Uredbom o postupku i kriterijima ocjenjivanja državnih službenika (NN 133/2011, dalje u tekstu Uredba). Prijedlog godišnje ocjene dostavlja se na Obrascu 1, koji je sastavni dio Uredbe (u daljnjem tekstu: Prijedlog godišnje ocjene). Uz Prijedlog godišnje ocjene prilaže se Izvješće o učinkovitosti rada, poštivanju službene dužnosti i osobnom ponašanju državnog službenika/namještenika za kalendarsku godinu (u

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: