danas je 3.3.2024

Input:

Mogućnost rada u državnoj službi do 67.godina života

2.2.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

 

Imajući u vidu važnost službeničkog zakonodavstva u ovom tekstu iznijeti ćemo najnovije promjene u državnoj službi kojom se daje mogućnost državnim službenicima, da nakon 65 godina života, ostaju u državnoj službi za još dvije godine, kao i mogućnost zapošljavanja korisnika mirovine.  

Hrvatski sabor je 29. studenoga 2022., sa 109 glasova, donio Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o državnim službenicima[1].

Navedeni Zakon donesen je zbog otklanjanja uočenih problema vezanih za odlazak većeg broja   službenika, krajem godine, a koji rade na najsloženijim poslovima u državnim tijelima zbog čega se radna mjesta  neće moći popuniti jer je slab interes kandidata za rad u državnoj službi.

Naime, prema navodima predlagatelja zakona u praksi je obustavljen veći broj javnih natječaja zbog toga što se nije prijavio nijedan kandidat ili je izabrani kandidat naknadno odustao od zapošljavanja u državnoj službi.

Stanje prije donošenja ovog Zakona

 

Prestanak službe kad službenik navrši 65 godina života

Temeljem odredbe članka 137. stavak 1. točke 3. dosadašnjeg Zakona o državnim službenicima[2], državnom službeniku prestaje državna služba po sili zakona kad navrši 65 godina života i najmanje 15 godina mirovinskog staža - posljednjeg dana godine u kojoj su ostvareni ti uvjeti. Radi usklađivanja s člankom 112. točka 4. Zakona o