danas je 22.6.2024

Pravilnik o gospodarenju otpadom

2.10.2020, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Odluka o komunalnom redu - primjer Odluke

18.7.2022, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Komunalni red sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvuJamstvo

2.11.2023, Bernard Iljazović, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Odluka o općinskim porezima Općine Tučepi

30.12.2022, Izvor: Narodne novine

Obrazloženje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

26.1.2022, Marijana Matić, dipl.ing, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Promjene koje donosi novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

26.1.2023, Alan Vajda, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer